Λογιστικές υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ


 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
 • ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ , ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
 • ΦΠΑ
 • ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ)
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΜΥ
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΜΥ(7)
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ(ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΦΚΑ, ΑΠΔ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(Ε1-Ε2)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Α21
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ(Ε9)
 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ TAXISNET
 • ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ-ΕΣΠΑ